Quảng trị huyện hải lăng làm tốt công tác xã hội hóa việc chống lao

Tại Hải Lăng mọi trường hợp nghi ngờ nhiễm lao đều được các trạm y tế xã gửi đến Trung tâm y tế huyện làm các xét nghiệm cần thiết. Khi xác định chắc chắn bị bệnh, trạm y tế xã hợp đồng với trung tâm y tế đứng ra theo dõi điều trị. Với những người ở gần trạm yêu cầu đến tiêm thuốc theo đúng ngày giờ quy định. Với những người ở xa hơn, trạm lĩnh thuốc về nhà y tế thôn tiêm, nhưng phải mang vỏ thuốc đã dùng để đổi thuốc mới theo định kỳ. Trường hợp rất cần thiết, hoặc trường hợp quá khó khăn, trạm thu dụng vào điều trị nội trú tại trạm, Ủy ban nhân dân, hợp tác xác có hỗ trợ một phần chi phí cho người bệnh. Trung tâm y tế huyện đã cử 1 bác sĩ phụ trách chương trình, 2 kỹ thuật xét nghiệm vi khuẩn lao, thường xuyên chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới. Trong 5 năm qua năm 1993 đến năm 1997 Hải Lăng đã phát hiện được 215 trường hợp nhiễm lao mới và trong 4 năm không tính năm 1997 đã điều trị khỏi 168 trường hợp. Chưa có trường hợp nào bỏ dở điều trị. Hải Lăng là huyện có 100 phần trăm số xã thực hiện được chương trình hóa trị liệu ngắn ngày có quản lý chương trình DOT và đã thu được kết quả khá nhất so với các huyện khác trong tỉnh. Đây là thành công của việc xã hội hóa công tác phòng chống lao.

Kính mời công tác với báo Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội: Theo quyết định số 3769/BC-GPXB ngày 3 tháng 12 năm 1997 về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí của Bộ văn hóa – thông tin và quyết định số 901/BXD-TCLĐ ngày 11 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ xây dựng tuần báo Xây dựng chính thức thành lập và đã đi vào hoạt động, chuẩn bị xuất bản số đầu. Báo Xây dựng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cung cấp thông tin về các lĩnh vực, xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng nhà, công trình công cộng, kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, chính sách xây dựng, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực lao động chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế trong ngành xây dựng biểu dương điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh với những khuynh hướng sai lầm, phê phán những hành vi tiêu cực trong ngành, góp phần nâng cao dân trí về lĩnh vực xây dựng… Báo ra hàng tuần 16 trang trên khổ giấy 29cm x 42cm, phát hành rộng rãi trong cả nước. Trân trọng kính mời các cơ quan, doanh nghiệp đơn vị các tổ chức, đoàn thể, đồng nghiệp và bạn đọc trong cả nước công tác, giúp đỡ báo Xây dựng về mọi mặt, đặc biệt trong việc cung cấp tin, bài, tư liệu chuyên ngành bằng các thể loại báo chí, góp ý phê bình, mua và đọc báo. Xin chân thành cảm ơn!
Bùi Văn Uy-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12(773)1998