Gặp ông nam hải- phần 4

Nhưng chính phủ phải đứng ra làm trọng tài. Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân nên cần có những hợp tác song thiếu sự tin cậy lẫn nhau có thể giải quyết được gì thưa bác? Vậy bác có đề nghị gì để chứng minh khả năng chữa bệnh máu trắng của mình? Các nhà báo cần viết đúng người thật việc thật. Rất tán thành ý kiến của bác vì vấn đề này là lương tâm, trách nhiệm người cầm bút. Nhà nước cũng đặt ra trong luật báo chí. Công luận cần biết sự thật. Vì vậy cơ quan y tế cần dùng các nghiên cứu, theo dõi bệnh nhân được chữa để có kết luận về khả năng chữa khỏi bệnh ung thư máu. Tôi đề nghị chia bệnh nhân ra làm 3 lô. Một là chớm bệnh, hai là bệnh đã điều trị và ba là bị nặng mà bệnh viện kết luận không thể qua khỏi. Về thời gian điều trị tôi cần 7 tháng để cho liều tấn công vào bệnh, sau đó thêm 3 năm điều trị phục hồi sức khỏe đối với mỗi bệnh nhân. Hoan nghênh tinh thần hợp tác của bác và điều này cũng là điều mà quần chúng mong chờ. Bác có thể cung cấp những trường hợp bác đã đẩy lùi bệnh và bệnh nhân khỏi bệnh nay đã sinh hoạt bình thường. Tôi đưa anh danh sách này. Ông Nam Hải giao cho phóng viên một báo cáo gồm 10 bệnh nhân từ cõi chết trở về, đại diện cho hàng trăm bệnh nhân máu trắng mà tôi đã điều trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu tình trạng của những bệnh nhân trên, để thông tin đến với các nhà khoa học và bạn đọc. Chia tay ông Nam Hải, chúng tôi hỏi, chắc bác sẽ công bố phương pháp chữa bệnh máu trắng vào ngày gần đây nhất để người bệnh và các nhà khoa học có thông tin cơ sở để tin tưởng? Các nhà y học phải cố gắng mà tìm ra. Còn nếu chưa tìm được, tôi sẽ công bố bí mật này vào năm 2005. Bảy năm không phải là dài, nhưng đến ngày ông công bố, một ngày là rất quý. Hy vọng bộ y tế, các chuyên gia y học sớm có kết luận về khả năng chữa bệnh máu trắng của ông Nam Hải. Nếu đúng sự thật như vậy thì y học cổ truyền dân tộc sẽ đóng góp vào nền y học thế giới một thành tựu vĩ đại. Còn ngược lại, hàng ngàn bệnh nhân sẽ không phải sống hy vọng, để rồi cùng bao nhiêu thân nhân bỏ việc, lặn lội đường xa, dốc những đồng tiền một nắng hai sương cuối cùng cho một hy vọng hảo huyền!

PV- Sức khỏe và đời sống – Số 14(775) năm 1998.