Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống ma túy

Ngày 30 tháng 3 năm 1998, sở y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị 
phòng chống ma túy. Năm nay ngành y tế Hà Nội sẽ tổ chức cai nghiện cho hơn 2 ngàn người nghiện, điều trị cắt cơn cai tại 5 quận trọng điểm của Hà Nội là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Gia Lâm và tại 30 xã, phường 12 quận huyện. Các phương pháp điều trị sẽ được thực hiện là phương pháp điều trị lâu dài dựa vào cộng đồng, kết hợp giữa ba mặt sinh học, tâm lý và xã hội. Sở y tế Hà Nội sẽ phối hợp với công ty dược phẩm và thiết bị y tế cung ứng cho thuốc cắt cơn nghiện, trước mắt là bài thuốc HUFUSA của lương y Bùi Thị Phúc đã được bộ y tế cho phép sản xuất và sử dụng tại các trung tâm cai nghiện.

Vận dụng nghị quyết trung ương 4 vào công tác y dược học cổ truyền
Vừa qua tại Thái Nguyên, bộ y tế đã tổ chức hội nghị Vận dụng nghị quyết trung ương 4, đánh giá công tác y dược học cổ truyền năm 1997, triển khai công tác y dược học cổ truyền năm 1998, cho 30 tỉnh, thành phố phía bắc. Hội nghị tập trung thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền, triển khai thực hiện chỉ thị 03/BYT – CT về khôi phục vườn thuốc nam và sử dụng các phương pháp không dùng thuốc của y dược học cổ truyền để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế lại cần được sự đầu tư cân đối giữa phòng bệnh và chữa bệnh, kết hợp với y dược học hiện đại và y dược học cổ truyền… Hội nghị đã quán triệt đầy đủ tinh thần nghị quyết trung ương 4 vận dụng một cách có hiệu quả, phát huy những nội lực to lớn của ngành y tế, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kế thừa phát huy và phát triển kết hợp hài hòa giữa y dược học cổ truyền và y dược học hiện đại để huy động được các tiềm tàng phục vụ sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tổng đánh giá cấp thuốc quốc gia của chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt. Để định hướng cho các chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt từ nay đến năm 2000 và 2005, thực hiện cam kết quốc tế của nhà nước ta về thanh toán các rối loạn do thiếu I ốt năm nay chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt tiến hành tổng đánh giá về tình trạng thiếu I ốt, độ phủ muối I ốt trong toàn quốc và tình hình sử dụng muối I ốt hiện nay. Các thông tin cần thiết từ các địa phương về việc sử dụng muối I ốt và chế phẩm có I ốt về hiệu quả hoạt động của chương trình ở các tỉnh sẽ giúp cho chương trình đề ra được những giải pháp tích cực nhất, thích hợp nhất để thanh toán các rối loạn do thiếu I ốt vào năm 2005. Để chuẩn bị cho việc triển khai cuộc tổng điều tra này chương trình quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt sẽ tổ chức tập huấn về phương pháp đánh giá các rối loạn do thiếu I ốt cho các bác sĩ làm công tác phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt. Lớp đầu tiên đã được tổ chức ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội cho các bác sĩ ở tuyến trung ương.
PV- Sức khỏe và đời sống – Số 14(775) năm 1998.