Xã hội hóa công tác bảo hiểm y tế ở Thủ đô

Nghị định 299/HĐBT ngày 15 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng bộ trưởng nay là Chính phủ ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế đã đánh dấu sự phát triển trong tiến trình đổi mới của đất nước đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Sau 6 năm hoạt động, Bảo hiểm y tế đã khẳng định được tính ưu việt và bản chất nhân đạo, sự tương thân tương ái, tính cộng đồng phù hợp với nguyện vọng và truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Cùng với sự phát triển chung của hệ thống Bảo hiểm y tế cả nước, Bảo hiểm y tế Hà Nội đã được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế Hà Nội. Đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở y tế Hà Nội nên sự nghiệp của Bảo hiểm y tế của Hà Nội ngày càng được phát triển, thể hiện số thẻ phát hành năm sau cao hơn năm trước: Ngoài việc khai thác phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bắt buộc ở các khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, liên doanh, văn phòng nước ngoài đặt tại Việt Nam, hưu trí, mất sức, ưu đãi xã hội, Bảo hiểm y tế Hà Nội đã mở rộng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng học sinh, sinh viên, hội đồng nhân dân, nông dân và người nghèo. Chương trình Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đã đạt được tiến bộ đáng kể, từ 17.827 người tham gia năm 1995 đã tăng lên 254 nghìn người tham gia Bảo hiểm y tế trong năm 1998. Năm học 1998 – 1999, dự kiến có 300 nghìn người tham gia, đạt gần 70% số học sinh, sinh viên Thủ đô. Chương trình Bảo hiểm y tế cho các đối tượng là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, chương trình Bảo hiểm y tế cho người nghèo được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các cấp, các ngành của thành phố quan tâm chỉ đạo. Người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, được hưởng chế độ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo phương thức thực hành thực thi do ngân sách thành phố chi trả. Đến nay toàn thành phố đã có 47,5 nghìn người nghèo được hưởng chế độ khám chữa bệnh miễn phí. Chương trình Bảo hiểm y tế cho nông dân đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tổ chức thực hiện. Trước mắt năm 1998 – 1999 thực hiện chỉ đạo điểm tại huyện Gia Lâm để rút kinh nghiệm điều chỉnh và triển khai rộng trong toàn thành phố năm 2000. Với kinh nghiệm của 6 năm triển khai hoạt động Bảo hiểm y tế ở Hà Nội bằng sự kiên trì, bền bỉ vượt khó Bảo hiểm y tế Hà Nội quyết tâm từng bước tổ chức thực hiện tốt mục tiêu xã hội hóa Bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện văn minh, nhân đạo, công bằng, dân chủ trong khám chữa bệnh ở thủ đô Hà Nội. Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng quản trị Bảo hiểm y tế Hà Nội, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành trong thành phố, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở y tế cùng với sự cố gắng vươn lên của tập thể lãnh đạo và toàn bộ Cán bộ công nhân viên cơ quan Bảo hiểm y tế Hà Nội. Bằng khen của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ghi nhận những thành tích của Bảo hiểm y tế Hà Nội và tạo đà cho sự phát triển của Bảo hiểm y tế Hà Nội những năm sau.
Qùa bệnh viện (tặng Trần Đăng Thao)
Tích tụ nhiều mưa, nhiều nắng hạ
Trái hồng thu mọng ráng trời
Bạn mang cả thiên nhiên huyền diệu
Vào bệnh viện thăm tôi
Bập môi vào vị quả tinh khôi
Có vi lượng của tự do, tình bạn
Mở ra những vườn quê thoáng đãng
Tôi bệnh nhân hai lần thiếu chân trời. Bệnh viện Hữu Nghị tháng 9 năm 1999.
Thơ châm
Nhớ mãi
Vẫn mang nhiễn hiệu ngày xưa
Nhưng nhà hàng ấy bây giờ làm điêu
Cốm như cơm nếp, ướt nhèo
Nhuộm phẩm xanh lét, khiến nhiều người … kinh
Đâu còn tinh khiết vệ sinh
Ăn vào lo cái bụng mình… khó yên.
Nhìn bánh mà thấy tiếc tiền
Thảo nào thiên hạ bớt khen đã nhiều.
Chất lượng đặc sản phăng teo
Ruột đặc lá độn, lèo teo tí nhân.
Khách mua chót một bận nhầm.
Nhớ mãi địa chỉ để lần sau… thôi.
KS Trần Quang Lâm-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 49(810)1998