Chủ động phòng chống dịch

Quảng Ngãi nằm giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ với đặc điểm địa hình đồi núi, trung du đồng bằng, vùng cát ven biển và hải đảo. Số dân 1,2 triệu người trong đó 10% là dân tộc thiểu số, là một tỉnh mới tách còn nhiều hậu quả chiến tranh chưa được khắc phục, dân còn nghèo, đối tượng chính sách đông, hàng năm thường xuyên gặp thiên tai bão lụt, thường xuyên dịch bệnh xảy ra…
Để xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh một cách thực tiễn và khoa học, Giám đốc Sở y tế Phan Tư A đã thực hiện xây dựng mô hình bệnh tật và đánh giá tình trạng sức khỏe của nhân dân trong tỉnh theo vùng, theo lứa tuổi, theo giới và theo cộng đồng dân tộc. Từ đó phối hợp với hội đồng khoa học tỉnh tìm ra các nguyên nhân và từng bước tìm mọi biện pháp loại trừ các nguyên nhân và điều kiện ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân đồng thời nêu lên các biện pháp để mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư tự phòng bệnh bảo vệ sức khỏe. Chiến lược CSBVSK nhân dân được chia thành từng thời kỳ để thực hiện và sau mỗi thời kỳ đều có đánh giá lại kết quả, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo.
Nhờ hướng chỉ đạo có tầm chiến lược cụ thể thực tế và khoa học như vậy mà trong những năm qua ngành y tế Quảng Ngãi đã đạt được những thành tích đáng kể trong đó có công tác dự phòng. Anh Đỗ Văn Sơn – Giám đốc trung tâm cho biết: Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, đội ngũ cán bộ trong những ngày đầu thành lập chỉ có 6 người là cán bộ trung học nay có 32 Cán bộ công nhân viên trong đó có 12 bác sĩ, kỹ sư, trung tâm đã xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh, vùng trọng điểm, giám sát chặt chẽ, kết hợp thực hiện TCMR và các chương trình y tế CDD, ARI, vitamin A… Công tác thanh tra và quản lý vệ sinh thực phẩm tiến hành định kỳ hàng tháng và đột xuất, công tác vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và y tế học đường v.v… được tiến hành thường xuyên. Trong những năm qua, trung tâm y tế dự phòng đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu chuyên môn quan trọng, làm giảm đáng kể các loại bệnh như sốt rét, tả, dịch, hạch, sốt xuất huyết… Đội ngũ cán bộ của trung tâm thường xuyên đi đến tận nơi, bất kể vùng sâu vùng xa hải đảo để kịp thời hướng dẫn bà con có giải pháp tích cực, một mặt cứu chữa chăm sóc bệnh nhân, một mặt thực hiện các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch xảy ra…
Năm 1997 vừa qua trung tâm đã được chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng ba và Bộ y tế tặng cờ luân lưu. Đó là những phần thưởng xứng đáng, khích lệ trung tâm y tế dự phòng nói riêng và ngành y tế Quảng Ngãi nói chung trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Vương Anh – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998