Sức khỏe sinh sản “những nỗ lực cần có nhiều phía” – Phần 2

Và đáng lo ngại
Báo chí và các diễn đàn về dân số từng gióng những hồi chuông báo động về tình trạng gia tăng tình dục trước hôn nhân, lạm dụng tình dục tuổi Vị thành niên, mại dâm ở độ tuổi dưới 18, và một tỷ lệ khá cao thai ngén ngoài ý muốn ở thiếu nữ và phụ nữ đã phải nạo phá thai. Trong số 1,4 triệu ca nạo thai và hút điều hòa kinh nguyệt có đến 1/3 là các cô gái trẻ. Tính ra ít nhất mỗi năm có khoảng 300.000 ca, mỗi ngày có 833 ca, mỗi giờ có 34 ca và cứ 2 phút có 1 ca. Cùng với đó là tình trạng nhiễm HIV/ AIDS phát triển mạnh, trong đó 60% số người nhiễm HIV ở tuổi trẻ… Đây là nỗi bất hạnh cho các em, là nỗi kinh hoàng cho các bậc cha mẹ, bởi nó trực tiếp đe dọa tương lai, nòi giống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc. Xét đến cùng, chỉ vì các em không hiểu biết, thiếu kiến thức về Sức khỏe sinh sản để có thể làm chủ hành động của mình, tự bảo vệ tương lai của mình.
Những nỗ lực cần có từ nhiều phía
Sức khỏe sinh sản là quyền chính đáng của mỗi người, đặc biệt của lớp trẻ. Mọi nỗ lực để động viên sự tham gia của toàn xã hội, để huy động thêm nguồn lực nhằm giải quyết một cách hiệu quả nhất các vấn đề có quan hệ đến Sức khỏe sinh sản vị thành niên. Muốn vậy, trước hết cần nâng cao hiểu biết từ nhiều phía về Sức khỏe sinh sản đặc biệt cho đối tượng Vị thành niên và thanh niên, các bậc cha mẹ, các bậc quản lý và hoạch định chính sách. Thông qua các thông điệp thích hợp (khẩu hiệu hành động, biểu trưng, nhạc hiệu, bài hát về Sức khỏe sinh sản vị thành niên, áp phích, các ấn phẩm khác…) Từ đó, lựa chọn các mô hình can thiệp thử nghiệm trong các nhóm đối tượng và ở cộng đồng (như: trung tâm tư vấn, câu lạc bộ, Sức khỏe sinh sản Vị thành niên và phòng chống HIV/ AIDS trong các trường hợp, nhóm và Sức khỏe thanh niên và kỹ thuật cuộc sống) từ đó định hướng phát triển lành mạnh cho hàng chục triệu Vị thành niên giúp các em nhận thức đúng đắn về tình bạn khác giới, tình yêu đích thực, xây dựng một lối sống văn hóa lành mạnh giúp các em chuẩn bị hành trang bước vào tuổi trưởng thành, làm chủ hành động của mình, không đẩy bạn mình vào tình thế bắt buộc, chậm có quan hệ tình dục, tình dục lành mạnh an toàn, tránh được những rủi ro: quan hệ tình dục ngoài ý muốn, tránh bị ép buộc quan hệ tình dục, tránh có thai ngoài ý muốn, nạo hút thai, lây nhiễm HIV/ AIDS… đồng thời phải tạo được sự hỗ trợ tích cực và môi trường thuận lợi cho việc hình thành các chính sách thích hợp về Sức khỏe sinh sản vị thành niên, chăm lo lợi ích chính đáng, đời thường của Vị thành niên và thanh niên trẻ… có sự chia sẻ trách nhiệm ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức xã hội và các bậc phụ huynh.
Bạch Thông –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998