Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Trong 2 ngày 30/6 – 1/7/1998 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE). Đồng chí Lê Khả Phiêu Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng chí Đặng Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban khoa giáo Trung ương. Bộ trưởng Ủy ban chăm sóc bảo vệ trẻ em Trần Thị Thanh Thanh; Bà Rima Salah, Trưởng đại diện UNICEF tại nước ta, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, 161 đại biểu của 6 tỉnh thành trong cả nước.
Hội nghị đã nghiên túc kiểm điểm 4 năm thực hiện chỉ thị số 38 – CTTW của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về “tăng cường công tác Bảo vệ chăm sóc giám dục trẻ em”. Thời gian qua, công tác Bảo vệ chăm sức giáo dục trẻ em được sự quan tâm tham gia của cấp Đảng chính quyền ban ngành xã hội đã trở thành phong trào rộng khắp mang tính xã hội hóa cao. Các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, trong đó nhấn mạnh vai trò của gia đình, cộng đồng nhất là cộng đồng cơ sở. Gia đình phải là cái nôi, chịu trách nhiệm chính cùng nhà trường và xã hội trong Chăm sóc giáo dục trẻ em. Hội nghị rà soát lại tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhất là các mục tiêu khó đạt như tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, Trẻ em thất học, Trẻ em lang thang, Trẻ em bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại, các tệ nạn xã hội đối với Trẻ em; đề nghị Chính phủ tăng thêm đầu tư cho công tác chăm sóc trẻ em như tăng quân sách, xây dựng thêm các trung tâm vui chơi văn hóa cho trẻ em, rà soát lại các chính sách cho trẻ em (nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa) đưa các mục tiêu về Chăm sóc bảo vệ & Giáo dục trẻ em vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Hội nghị nhất trí đánh giá cao về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp Đảng cơ sở trong công tác Chăm sóc bảo vệ & Giáo dục trẻ em, khẳng định trong thời gian tới tiếp tục củng cố các Ủy ban chăm sóc & Bảo vệ trẻ em các cấp, đồng thời kêu gọi sự phối hợp hành động liên ngành và toàn xã hội trong công tác này. Hội nghị cũng chỉ ra công tác Chăm sóc bảo vệ & Giáo dục trẻ em phải được tiếp cận một cách khoa học trong điều kiện kinh tế thị trường và trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay…
PV – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998